Garantie

Wij geven om onze producten en staan er 100 % achter! Wij doen er alles aan  om deze in perfecte staat bij u te leveren. Toch kan het wel eens voorkomen dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek, er bij ons een melding van te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Op alle bij ons aangeschafte artikelen zijn de algemene garantievoorwaarden van het betreffende merk van toepassing.